Stichting Friesland 1940-1945

De Stichting Friesland 1940-1945 is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de belangen van de nabestaanden van omgekomen verzetslieden en van verzetstrijders die invalide zijn geraakt, te behartigen. Ongeveer 80 jaar na de oorlog is het behartigen van de belangen van deze doelgroepen door het verstrijken van de tijd vrijwel geheel geëindigd. 

De huidige doelstelling van de Stichting is het levend houden van de geest van het verzet en wat daaraan ten grondslag ligt. De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog vasthouden en stimuleren in de geest van de verzetsdeelnemers elkaar De belofte gestand gedaan. De nog beschikbare middelen zijn ondergebracht in een fonds van waaruit subsidies worden verstrekt. 

Fonds

Voordat u een aanvraag wilt indienen, is het goed te weten of en onder welke voorwaarden onze stichting u eventueel kan ondersteunen.
Kom ik in aanmerking?
Aanvragen

Projecten

Voorbeelden van de projecten die de Stichting financieel heeft ondersteund
Bekijk alle projecten