Disclaimer

1. Algemeen

Rethink Media verleent u hierbij toegang tot www.rethinkmedia.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Rethink Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

2. Beperkte aansprakelijkheid

Rethink Media spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rethink Media.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rethink Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rethink Media. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rethink Media.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

4. Disclaimer en algemene voorwaarden

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Rethink Media wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.